نويسنده:محسن هجری
شابک: 9789640234235
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

دانش‌آموزان یک کلاس قصد دارند با کمک معلم‌شان نمایشنامه‌ای اجرا کنند. اول انتخاب سوژه است که با کمک معلم ماجرای صلح امام حسن‌ (ع) را انتخاب می‌کنند. نمایشنامه پنج بازیگر دارد، اما آن‌ها چهار نفرند. انتخاب نفر پنجم گروه را در خطر فروپاشی قرار می‌دهد. بازیگر پنجم روایتی از گره‌ها و پیچیدگی‌هایی است که در طول تاریخ پاسخ سرراستی برای آن‌ها وجود نداشته است. آنجا که مرز دوست و دشمن به هم می‌ریزد و قابلیت تکرار در هر شرایطی را دارد.

بازیگر پنجم

27,000 تومان 21,600 تومان

30 در انبار

- +

دانش‌آموزان یک کلاس قصد دارند با کمک معلم‌شان نمایشنامه‌ای اجرا کنند. اول انتخاب سوژه است که با کمک معلم ماجرای صلح امام حسن‌ (ع) را انتخاب می‌کنند. نمایشنامه پنج بازیگر دارد، اما آن‌ها چهار نفرند. انتخاب نفر پنجم گروه را در خطر فروپاشی قرار می‌دهد. بازیگر پنجم روایتی از گره‌ها و پیچیدگی‌هایی است که در طول تاریخ پاسخ سرراستی برای آن‌ها وجود نداشته است. آنجا که مرز دوست و دشمن به هم می‌ریزد و قابلیت تکرار در هر شرایطی را دارد.

وزن 70 g
قطع

مخاطب