نويسنده:محمد محمودی نورآبادی
شابک: 9789640233153
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

(…همین جا نکشمش و همه چی تموم بشه؟) با خودم می گویم و خیره نگاهش میکنم. همین که نگاهم سر میخورد روی جسد، از خودم متنفر می شوم . چنان حالی پیدا میکنم که پنداری اعضای بدنم از اراده ام خارج شده اند. رمق کمترین حرکتی را ندارم. خمار و بی حال نگاه پرویز می کنم. او هم نگاهم می کند. چشم های سبزش محبت را گدایی می کنند. بلند می شود دو قدم می آید به طرفم….

رنجهور

35,000 تومان 28,000 تومان

30 در انبار

- +

(…همین جا نکشمش و همه چی تموم بشه؟) با خودم می گویم و خیره نگاهش میکنم. همین که نگاهم سر میخورد روی جسد، از خودم متنفر می شوم . چنان حالی پیدا میکنم که پنداری اعضای بدنم از اراده ام خارج شده اند. رمق کمترین حرکتی را ندارم. خمار و بی حال نگاه پرویز می کنم. او هم نگاهم می کند. چشم های سبزش محبت را گدایی می کنند. بلند می شود دو قدم می آید به طرفم….

وزن 220 g
قطع