نويسنده:محسن هجری
تصويرگر: میترا عبداللهی
شابک: 9789640200438
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: پنجم
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

ماجراي خواندني و جالب ازبچه روباهي كه خواست در زندگي، شيوه‌اي متفاوت و بدون چاپلوسي و تملق داشته باشد.داستان حاضر دربارة بچه روباهي است كه مي خواهد در زندگي شيوه اي متفاوت و بدون چاپلوسي و تملق داشته باشد در اين بين ماجراهايي در برخورد با حيوانات جنگل برايش اتفاق مي افتد.

روباهی که فریبکاری نمی دانست

18,000 تومان 14,400 تومان

30 در انبار

- +

ماجراي خواندني و جالب ازبچه روباهي كه خواست در زندگي، شيوه‌اي متفاوت و بدون چاپلوسي و تملق داشته باشد.داستان حاضر دربارة بچه روباهي است كه مي خواهد در زندگي شيوه اي متفاوت و بدون چاپلوسي و تملق داشته باشد در اين بين ماجراهايي در برخورد با حيوانات جنگل برايش اتفاق مي افتد.

وزن 80 g
قطع

مخاطب