نويسنده:سید محمد مهاجرانی
تصويرگر: اسماعیل چشرخ
شابک: 9789640232712
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

یکی از کارهایی که خدای مهربان خیلی دوست دارد، وقف کردن است. وقف، یعنی اینکه بخشی از زمین یا سرمایه مان رابرای همیشه به دیگران تقدیم کنیم یا یکی از وسایلمان را برای همیشه در اختیار دیگران بگذاریم.

بسیاری از مسجدها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها و …وقفی هستند. یعنی کسی آنها را ساخته است و به همه تقدیم کرده است.

چه آدم های خوبی و چه کار جالبی!

در کتاب خانه ی شکلاتی با این کار ارزشمند بیشتر آشنا می شویم.

فرهنگ وقف: خانه ی شکلاتی

18,000 تومان

19 در انبار

- +

یکی از کارهایی که خدای مهربان خیلی دوست دارد، وقف کردن است. وقف، یعنی اینکه بخشی از زمین یا سرمایه مان رابرای همیشه به دیگران تقدیم کنیم یا یکی از وسایلمان را برای همیشه در اختیار دیگران بگذاریم.

بسیاری از مسجدها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها و …وقفی هستند. یعنی کسی آنها را ساخته است و به همه تقدیم کرده است.

چه آدم های خوبی و چه کار جالبی!

در کتاب خانه ی شکلاتی با این کار ارزشمند بیشتر آشنا می شویم.

وزن 150 g
قطع

مخاطب