-20%
نويسنده:مجید راستی
شابک: 9789640010383
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1399

معرفی کتاب

قصّه هـاي شيريـن بي بي و بـابـا بـراي همـه ي بچّه هـاسـت. بي بي وبـابـا دوست دارندقصّه هايشان رابچّه هايي بشنوندکه خوب مي خندند.قصّه هايشـان را بچّه هايـي بخوانندکه بازي کردن رادوست دارند. قصّه هـاي بي بي و بابا پر از مهرباني و دوستـي است.پـر از شـادي و پـراز همـدلي و هم صدايي است. قصّه هـاي بي بي و بابا تـوي اين سـه کتـاب است:1. روزي که بابا بچّه شد!2. مهمان هاي بي بي و بابا3. يک عروسي در راه است!

قصه های بی بی و بابا(پک 3 جلدی)

14,400 تومان

6 در انبار

- +

قصّه هـاي شيريـن بي بي و بـابـا بـراي همـه ي بچّه هـاسـت. بي بي وبـابـا دوست دارندقصّه هايشان رابچّه هايي بشنوندکه خوب مي خندند.قصّه هايشـان را بچّه هايـي بخوانندکه بازي کردن رادوست دارند. قصّه هـاي بي بي و بابا پر از مهرباني و دوستـي است.پـر از شـادي و پـراز همـدلي و هم صدايي است. قصّه هـاي بي بي و بابا تـوي اين سـه کتـاب است:1. روزي که بابا بچّه شد!2. مهمان هاي بي بي و بابا3. يک عروسي در راه است!

وزن 900 g
قطع

مخاطب