قصه های کوکی

معرفی کتاب

کوکی از پنجره بیرون را تماشا می کرد. ستاره ها آسمان را چراغانی کرده بودند. ماه شکل یک قاچ خربزه زرد و باریک شده بود و آن بالا بالاها می درخشید.

15,000 تومان

29 در انبار

- +