نويسنده:محمد میرکیانی
تصويرگر: سعید رزاقی
شابک: 9789640234327
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

داستان با ورد موشی به اسم موشی از سرزمینی دیگر شروع می‌شود. او را روپیر و روپیچ می‌شناسند. موشو همراه خودش گردویی دارد که هر حیوانی بخورد می‌میرد. هدفش این است که در سرزمین موش‌ها یک میهمانی راه بیندازد و از طریق گردوهایی که دوستانش می‌آورند تمام موش‌ها را از بین ببرند و خودشان جای آن‌ها را بگیرند. از طرفی دیگر موشو می‌خواهد کاری کند تا موش‌ها محل ورود خرگوش‌ها به لانه‌های را پیدا کنند و به روباه‌ها اطلاع بدهند. برای این کار سراغ موشان و هوشان می‌رود. هوشان از موشان خوشش نمی‌آید و به دنبال این است که بتواند به لانه خرگوش‌ها برود و آن‌ها را از خطری که در پیش هست آگاه کند.. در این میان تعداد زیادی کلاغ به خاطر خوردن گردوهایی موش‌ها که تازه آمده‌اند می‌میرند سارها به کمک آن‌ها آمده . شیشه عمر دیو را می‌شکنند و روباها را فراری می‌دهند.

سه گانه دشت مرموز: ملکه موش ها

50,000 تومان 40,000 تومان

50 در انبار

- +

داستان با ورد موشی به اسم موشی از سرزمینی دیگر شروع می‌شود. او را روپیر و روپیچ می‌شناسند. موشو همراه خودش گردویی دارد که هر حیوانی بخورد می‌میرد. هدفش این است که در سرزمین موش‌ها یک میهمانی راه بیندازد و از طریق گردوهایی که دوستانش می‌آورند تمام موش‌ها را از بین ببرند و خودشان جای آن‌ها را بگیرند. از طرفی دیگر موشو می‌خواهد کاری کند تا موش‌ها محل ورود خرگوش‌ها به لانه‌های را پیدا کنند و به روباه‌ها اطلاع بدهند. برای این کار سراغ موشان و هوشان می‌رود. هوشان از موشان خوشش نمی‌آید و به دنبال این است که بتواند به لانه خرگوش‌ها برود و آن‌ها را از خطری که در پیش هست آگاه کند.. در این میان تعداد زیادی کلاغ به خاطر خوردن گردوهایی موش‌ها که تازه آمده‌اند می‌میرند سارها به کمک آن‌ها آمده . شیشه عمر دیو را می‌شکنند و روباها را فراری می‌دهند.

وزن 180 g
قطع

مخاطب