نويسنده:محمد محمودی نورآبادی
شابک: 9789640233870
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

کاش می دانستم سربازان بعثی هم مثل ما شور و شوق جنگیدن دارند یا این که نه، با زور سرنیزه و از ترس جوخه های اعدام پای به میدان جنگ می گذارند؟ اصلا فارغ از ماجرای جنگ، همیشه دوست دارم بدانم رقیب چگونه دنیایی دارد و برایم چه جور نقشه هایی می کشد؟ مثل همان وقت هایی که با تیم های رقیب قرار مسابقه ی فوتبال می گذاشتیم و شب می افتادم توی رختخواب و به حریف و برنامه هایش برای بازی فکر می کردم.

نوشانوش

38,000 تومان

5 در انبار

- +

کاش می دانستم سربازان بعثی هم مثل ما شور و شوق جنگیدن دارند یا این که نه، با زور سرنیزه و از ترس جوخه های اعدام پای به میدان جنگ می گذارند؟ اصلا فارغ از ماجرای جنگ، همیشه دوست دارم بدانم رقیب چگونه دنیایی دارد و برایم چه جور نقشه هایی می کشد؟ مثل همان وقت هایی که با تیم های رقیب قرار مسابقه ی فوتبال می گذاشتیم و شب می افتادم توی رختخواب و به حریف و برنامه هایش برای بازی فکر می کردم.

وزن 204 g
قطع

مخاطب