نويسنده:محمد میرکیانی
تصويرگر: سعید رزاقی
شابک: 9789640235508
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

خرگوش ها جشنی به اسم جشن هویچ دارند که در این جشن دو تا بچه خرگوش گم می شوند پدر و مادر نگران دنبال فرزندانشان هستند که در ادامه مشخص می شود همه چیز زیر سر روباها است. در واقع یک نفر از خرگوش ها به اسم بارباری کاری کرده است که دو بچه خرگوش به طرف سررزمین روباها رفته و طمعه آنها شوند. خرگوش ها با کمک خرگوش دانایی و کمک کلاغ خاکستری متوجه می شوند همه چیز زیر سر دیو است و با شکستن شیشه عمر دیوها روباها فراری شده و آنها دوباره زندگی همیشگی خود را از سر می گیرند.

سه گانه دشت مرموز: جشن خرگوش ها

50,000 تومان

30 در انبار

- +

خرگوش ها جشنی به اسم جشن هویچ دارند که در این جشن دو تا بچه خرگوش گم می شوند پدر و مادر نگران دنبال فرزندانشان هستند که در ادامه مشخص می شود همه چیز زیر سر روباها است. در واقع یک نفر از خرگوش ها به اسم بارباری کاری کرده است که دو بچه خرگوش به طرف سررزمین روباها رفته و طمعه آنها شوند. خرگوش ها با کمک خرگوش دانایی و کمک کلاغ خاکستری متوجه می شوند همه چیز زیر سر دیو است و با شکستن شیشه عمر دیوها روباها فراری شده و آنها دوباره زندگی همیشگی خود را از سر می گیرند.

وزن 180 g
قطع

مخاطب