نويسنده:نقی سلیمانی
تصويرگر: رضا مکتبی
شابک: 9789640233207
ناشر: انتشارات به نشر
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1400

معرفی کتاب

366 روز با پیامبر عزیزمان 365 قصه و حکایت بهم پیوسته درباره زندگی پیامبر (ص) است. در مجلد اول داستان از زمان حضرت ابراهیم ع آغاز می‌شود که همه بت می‌پرستند و او تنهاست. . در مدت تمثیلی سی و یک روز داستان به تولد و واگذاری محمد (ص) به حلیمه بعنوان دایه سپرده می‌شود که فراوانی به خانه حلیمه به برکت وجود محمد شیرخوار نمود پیدا می‌کند.

366 روز باپیامبر عزیزمان

68,000 تومان

27 در انبار

- +

366 روز با پیامبر عزیزمان 365 قصه و حکایت بهم پیوسته درباره زندگی پیامبر (ص) است. در مجلد اول داستان از زمان حضرت ابراهیم ع آغاز می‌شود که همه بت می‌پرستند و او تنهاست. . در مدت تمثیلی سی و یک روز داستان به تولد و واگذاری محمد (ص) به حلیمه بعنوان دایه سپرده می‌شود که فراوانی به خانه حلیمه به برکت وجود محمد شیرخوار نمود پیدا می‌کند.

وزن 300 g
قطع

مخاطب